Editor de Bunuri

Anunț de recrutare Economist principal specialist

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" – S.A. este operatorul de transport și de sistem din România, având un rol cheie pe piața de energie electrică din România. Compania gestionează, operează, întreține, modernizează și dezvoltă sistemul electric de transport și asigură schimburile de electricitate între țările Europei Centrale și de Răsărit. Este responsabilă pentru transportul energiei electrice, funcționarea sistemului și a pieței, asigurarea siguranței Sistemului Electroenergetic Național. De asemenea reprezintă principala legatură dintre cererea și oferta de electricitate, echilibrând permanent producția de energie cu cererea.

 

Pentru asigurarea numărului optim de personal în cadrul Direcției economică și strategie financiară (DESF) – Departamentul strategie financiară, trezorerie și metodologii (DSFTM) – Serviciul proceduri și metodologii (SPM), am demarat selecția pentru ocuparea unui post de:

 

ECONOMIST PRINCIPAL SPECIALIST

 

Principalele responsabilități ale postului:

 • raspunde de derularea financiară a proiectelor de investitii;    
 • deruleaza si tine evidenta din punct de vedere financiar a contractelor de mentenanta cu componenta de investitii;
 • deruleaza si tine evidenta din punct de vedere financiar a contractelor pentru RET si a contractelor specifice IT si UNO DEN;
 • deruleaza si tine evidenta financiara aferenta contractelor de credit interne si externe;
 • tine evidenta fondurilor externe si interne aferente lucrărilor de investitii.

 

Cerințe:

 • studii superioare economice (S / ECTS + M);
 • experiență: minim 3 ani lucrati in activitati economico–financiare si comerciale; experienta in derularea contractelor de achizitii publice, de produse, lucrări și servicii;
 • cunoştinţe minime comerciale;
 • cunoasterea Legii contabilitatii si reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE si cu standardele internationale de contabilitate;
 • cunoasterea activitãtilor reprezentative din Sistemul Electroenergetic National - SEN, cu deosebire activitatea de transport a energiei electrice si furnizarea serviciului de sistem;
 • cunoaşterea legislaţiei în domeniul energetic şi a reglementărilor Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei – ANRE;
 • utilizare PC plus aplicatii soft  de specialitate;
 • cunoasterea a cel putin unei limbi de circulatie internatională (de preferintă limba engleză);
 • capacitate de comunicare şi de negociere cu cadre de conducere superioare; 
 • claritate in exprimare, capacitatea de a se face inteles in procesul de comunicare;
 • toleranta, diplomatie, corectitudine, fermitate;
 • receptivitate fata de problemele socio-umane;
 • echilibru emotional;
 • automotivatie, autodisciplina si stabilitate in ceea ce priveste modul de munca;
 • rezistenta la stres si disponibilitate de a lucra peste programul normal de lucru; 
 • spirit de echipa, capacitate de a lucra cu oamenii, stapanire de sine, sociabilitate; loialitate fata de Companie.

 

Pentru a aplica pe acest post, dacă considerați că îndepliniți toate cerințele menționate mai sus, vă rugăm să trimiteți până la data de 21 iunie 2018 un Curriculum Vitae actualizat (format Europass, completat în limba română care prezintă concret evoluția carierei profesionale, performanțele în activitate, precum și datele personale) specificând denumirea postului pentru care candidați la Direcția resurse umane, în atenția doamnei Ana Dora Costea (pe adresa de email: dora.costea@ transelectrica.ro).

Relații suplimentare se pot obține la telefon: 021.303.58.42.

Ne rezervăm dreptul de a selecționa și de a contacta candidații. După perioada de depunere a CV-urilor, se va pune la dispoziția candidaților selecționați, Tematica de examinare și bibliografia aferentă în vederea aplicării metodelor de selecție.


Editor de Bunuri

#hide the portlet