Editor de Bunuri

Anunţ de recrutare EXPERT (SECRETARIAT COMUNICARE)

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" – S.A. este operatorul de transport și de sistem din România, având un rol cheie pe piața de energie electrică din România. Compania gestionează, operează, întreține, modernizează și dezvoltă sistemul electric de transport și asigură schimburile de electricitate între țările Europei Centrale și de Răsărit. Este responsabilă pentru transportul energiei electrice, funcționarea sistemului și a pieței, asigurarea siguranței Sistemului Electroenergetic Național. De asemenea reprezintă principala legatură dintre cererea și oferta de electricitate, echilibrând permanent producția de energie cu cererea.

Pentru asigurarea numărului optim de personal în cadrul Cabinet Directorat (CD), am demarat selecția pentru ocuparea temporară a unui post de:

EXPERT (SECRETARIAT COMUNICARE)  

Principalele responsabilități ale postului:

 • raspunde de raportarile operative pe domeniul propriu de activitate al CD, la solicitarea membrului Directoratului;
 • efectueaza, la solicitarea conducerii Companiei, tehnoredactari de documente, note de serviciu emise de membrul Directoratului pentru angajatii Companiei, comunicari prin telefon, fax, e-mail, inclusiv alocare de sarcini prin aplicatia LOTUS, folosind aparatura moderna de birou/birotica (calculator, multifunctionale, etc.);
 • raspunde de desfasurarea operativa a activitatilor de secretariat la nivelul CD, asigurand gestiunea (primirea/ inregistrarea/ predarea/ difuzarea) corespondentei secretariatului, realizand fluxul informational dintre acesta si restul unitatilor organizatorice, in ambele sensuri;
 • raspunde de folosirea in gestionarea informatiilor si documentelor primite si/ sau transmise (primire, inregistrare, repartizare) a programului informatic specializat pentru registratura si raspunde de distribuirea documentelor conform rezolutiilor membrului Directoratului, urmarind respectarea sarcinilor si a termenelor – acolo unde este posibil;
 • raspunde de efectuarea  legaturilor  telefonice (prin preluarea si directionarea apelurilor telefonice, iar daca persoana solicitata este ocupata/ lipseste, prin preluarea eventualelor mesaje si transmiterea lor ulterioara sau directionarea apelurilor catre persoanele care ar putea sa cunoasca problema/ subiectul);
 • raspunde de baza de date, tinuta la zi, referitoare la documentele proprii emise/ aprobate/ avizate de catre membrul Directoratului;
 • raspunde de executarea si/sau comandarea de lucrari de multiplicare a documentelor/ documentatiilor la xerox pentru membrul Directoratului, atunci cand urgenta o cere;
 • raspunde de organizarea si realizarea indosarierii documentelor ce raman la dispozitia membrului Directoratului;
 • raspunde, dupa caz, de clasarea la arhiva a documentelor de la nivelul membrului Directoratului;
 • comunica, dupa caz, membrului Directoratului ordinea de zi a sedintelor;
 • primeste documentele de la elaboratori sau secretariatele entitatilor organizatorice elaboratoare;
 • verifica indeplinirea conditiilor de forma ale documentelor primite (antetul in vigoare, numar de inregistrare alocat prin sistemul unitar de registratura Lotus, mentionarea functiilor si persoanelor care le ocupa, ce trebuie sa semneze/ avizeze si vizeze documentele transmise catre membrul Directoratului, existenta semnaturilor indicate si necesare pe documentele emise de catre entitatile din Companie) - in cazul acelora emise intern – restituindu-le unitatii organizatorice emitente, daca considera necesar;
 • organizeaza mapa de sedinta a membrului Directoratului, ordonand documentele:
 • dupa entitatile organizatorice emitente;
 • cronologic;
 • pe subiecte (ex.: referate, documente de organizare si formare profesionala, decizii diverse, documente din sfera activitatii de resurse umane, din sfera tehnica si a conducerii sistem,  contracte, cereri diverse, reclamatii s.a.) sau
 • ·dupa caz, la cererea membrului Directoratului;
 • raspunde de gestionarea programului de audiente al membrului Directoratului;
 • raspunde de intocmirea si urmarirea zilnica a agendei de lucru a membrului Directoratului pregatind  intalnirile consemnate si atasand aide-memoire-ul (rezumatul/ schita acestora) necesar fiecarei intalniri, acolo unde acesta/ aceasta exista;
 • raspunde de redactarea de raspunsuri la diverse invitatii si solicitari de intalniri adresate membrului Directoratului;
 • raspunde de efectuarea de convocari, din dispozitia membrilor membrului Directoratului si de transmiterea prin e-mail si telefonic a programarilor intalnirilor, cu asigurarea salii si a materialelor necesare protocolului;
 • raspunde de asigurarea necesarului de articole de birotica pentru secretariatul membrului Directoratului;
 • raspunde de activitatile de comunicare specifice secretariatului membrului Directoratului.

Cerințe:         

 • Studii superioare;
 • Cunoașterea activităților reprezentative din Sistemul Electroenergetic National – SEN cu deosebire activitatea de transport a energiei electrice și furnizarea serviciului de sistem;
 • Cunoaşterea legislaţiei în domeniul energetic şi a reglementărilor Autoritatii Nationale de Reglementare   in domeniul Energiei – ANRE;
 • De preferință, experienta in activitati in domeniu (similare de birotica), cunostinte certificate in domeniul utilizarii calculatorului si de asistent manager;
 • Utilizare PC plus aplicatii soft de specialitate;
 • Cunoașterea limbii engleze (scris si vorbit);
 • Abilități de prezentare, comunicare și negociere;
 • Bun organizator, atent la detalii, capacitate de sinteză și analiză, rigoare;
 • Rapiditate în luarea deciziilor;
 • Persoană dinamică, proactivă și orientată către rezultate;
 • Flexibilitate în abordarea situatiilor de lucru, capacitate de a lucra in echipa;
 • Foarte bune abilități de organizare a timpului, eficienta la locul de munca.

Pentru a aplica pe acest post, dacă considerați că îndepliniți toate cerințele menționate mai sus, vă rugăm să trimiteți până la data de 17 noiembrie 2017 un CV specificând denumirea postului pentru care candidați la Direcția resurse umane, în atenția doamnei Ana Dora Costea (pe adresa de email: dora.costea@ transelectrica.ro).

Relații suplimentare se pot obține la telefon: 021.303.58.42.

Ne rezervăm dreptul de a selecționa și de a contacta candidații. După perioada de depunere a CV-urilor, se va pune la dispoziția candidaților selecționați, Tematica de examinare și bibliografia aferentă în vederea aplicării metodelor de selecție.


Editor de Bunuri

#hide the portlet