Editor de Bunuri

Anunţ Public

CNTEE Transelectrica S.A., titular al proiectului "Trecerea la 400 kV a LEA Brazi Vest – Teleajen – Stâlpu", anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului – proiectul nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul "Trecerea la 400 kV a LEA Brazi Vest – Teleajen – Stâlpu", propus a fi amplasat pe teritoriul administrativ al judeţelor Prahova şi Buzău.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul:

  • Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, str. Splaiul Independenţei nr. 294, sector 6, Bucureşti,
  • CNTEE Transelectrica S.A.- Sucursala de Transport  Bucureşti, sector 1, Şos. Ştefan cel Mare, nr. 1A,

în zilele de luni – joi, între orele 08.30 – 16.00 şi vineri între orele 08.30 – 13.30,

precum şi pe pagina de internet: www.anpm.ro, la secţiunea Reglementări/Acordul de mediu/Drafturi acte de reglementare

Publicul interesat poate înainta comentarii-observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.


Editor de Bunuri

#hide the portlet