Editor de Bunuri

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a Acordului de Mediu

CN TRANSELECTRICA SA , Sucursala de Transport Craiova , titular al proiectului ,, Optimizare RET in zona Drobeta Turnu Severin – Cetate prin realizarea unei statii 220kV la Ostrovu Mare", anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Mehedinti in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul mentionat , propus a fi amplasat in intravilanul localitatii Ostrovu Mare , comuna Gogosu , Mehedinti .

 

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Mehedinti din Drobeta Turnu Severin , str. Baile Romane nr. 3, in zilele de luni – vineri , intre orele 8.00 – 14.00 , precum si la urmatoarea adresa de internet http//apmmh.anpm.ro .

 

Publicul interesat poate inainta comentarii / observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt .


Editor de Bunuri

#hide the portlet