Editor de Bunuri

Anunt recrutare Consilier juridic

 

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" – S.A. este operatorul de transport și de sistem din România, având un rol cheie pe piața de energie electrică din România. Compania gestionează, operează, întreține, modernizează și dezvoltă sistemul electric de transport și asigură schimburile de electricitate între țările Europei Centrale și de Răsărit. Este responsabilă pentru transportul energiei electrice, funcționarea sistemului și a pieței, asigurarea siguranței Sistemului Electroenergetic Național. De asemenea reprezintă principala legatură dintre cererea și oferta de electricitate, echilibrând permanent producția de energie cu cererea.

 

 

 

Pentru asigurarea numărului optim de personal în cadrul Direcției juridice si contencios (DJC) – Serviciul contencios (SC), am demarat selecția pentru ocuparea unui post de:

 

 

 

CONSILIER JURIDIC  

 

 

 

Principalele responsabilități ale postului:

 

   • asigura consultanta în legatura cu litigiile aflate pe rolul instantelor judecãtoresti, arbitrale si a altor organe de jurisdictie;

   • intocmeste inscrisurile si face reprezentarea in fata instantelor judecatoresti si arbitrale, organelor de cercetare penala si altor organe cu activitate jurisdictionala in dosarele alocate, cu respectarea termenelor stabilite, în baza documentatiilor puse la dispozitie de compartimentele competente, protejând drepturile si interesele acesteia în raporturile cu autoritãtile publice, institutii, persoane fizice si juridice române sau strãine;

   • tine evidenta litigiilor alocate si a situatiilor litigioase (inclusiv in format electronic, actualizate), asigurand pastrarea si arhivarea corecta a dosarelor;

   • asigură consultanţa şi formuleaza cereri cu caracter juridic în domeniile dreptului incidente obiectului de activitate al Companiei, in probleme privind sfera de activitate a SC;

   • participa la adunarile/comitetele creditorilor, in cadrul procedurilor de insolventa/faliment;

   • asigura consultanta juridica pentru activitatile, lucrarile si proiectele pentru care are delegare de competenta prin prezenta fisa a postului, prin decizii sau sarcini ale sefului ierarhic in probleme privind sfera de activitate a SC;

   • avizeaza actele cu caracter juridic, în condiţiile legii (semnează la solicitarea conducerii, în cadrul reprezentării, documentele cu caracter juridic emise de Companie), in probleme privind sfera de activitate a SC, semnătura sa fiind aplicată numai pentru aspectele strict juridice ale documentului respectiv, neavând competenţa să se pronunţe asupra aspectelor economice, tehnice sau de altă natură cuprinse în documentul avizat ori semnat;

   • avizează/raspunde de întocmirea documentaţiilor privind domeniul propriu de activitate care urmează să fie supuse aprobării conducerii Companiei sau Adunarii generale a actionarilor;

   • propune masuri corective in cazurile in care constata abateri de la aplicarea legislatiei;

   • raspunde de exercitarea atributiilor in cadrul proiectelor/programelor, comisiilor, negocierilor, reprezentarilor in instante/institutii publice pe baza de decizie, imputernicire, delegare, sarcina scrisa;

   • redacteaza opinii juridice cu privire la aspecte legale ce privesc sfera de activitate a Companiei, in legatura cu sfera de activitate a SC;

   • redacteaza acte juridice, atesta identitatea partilor, a consimtamantului, a continutului si a datei actelor incheiate, care privesc sfera de activitate a SC;

   • asigura asistenta juridica la negocierea si avizarea contractelor interne si externe, in tara sau in strainatate, in legatura cu sfera de activitate a SC.

     

    Cerințe:         

 

 • Studii superioare juridice;

 • Experienta – minim 4 ani intr-o companie nationala sau institutie publica si minim 5 ani in profesie;

 • Obligatoriu, ca si conditie eliminatorie – inscriere pe tabloul consilierilor juridici definitivi – UCJ;

 • Cunoasterea legislatiei cu privire la achizitiile publice;

 • Cunoasterea legislatiei in domeniul muncii si protectiei sociale;

 • Cunoasterea legislatiei civile si procedural-civile;

 • Cunoasterea legislatiei fondurilor europene si a proiectelor finantate din fondurile europene;

 • Cunoasterea legislatiei penale si procedural-penale;

 • Cunoasterea legislatiei cu privire la procedura insolventei;

 • Cunostinte temeinice ale Legii nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic si Statutul profesiei;

 • Cunoasterea activitatilor reprezentative din Sistemul Electroenergetic National, cu deosebire activitatea de transport al energiei electrice si furnizarea serviciului de sistem;

 • Cunoasterea limbii engleze (scris si vorbit);

 • Cunoasterea la nivel avansat a utilizarii PC-ului si a programelor de utilizare a acestuia, in special a sistemelor de operare (gen Microsoft Windows sau echivalent), a celor de redactare de text (Microsoft Word sau echivalent), a programelor care permit documentarea pe internet, a programelor legislative;

 • Disponibilitate pentru lucrul peste program si mobilitate;

 • Abilitati foarte bune de comunicare;

 • Bun organizator, atentie la detalii, capacitate de sinteza si analiza, rigoare;

 • Persoana dinamica, proactiva si orientata catre rezultate;

 • Foarte bune abilitati de organizare a timpului.

 

 

Pentru a aplica pe acest post, dacă considerați că îndepliniți toate cerințele menționate mai sus, vă rugăm să trimiteți până la data de 01 decembrie 2017 un CV specificând denumirea postului pentru care candidați la Direcția resurse umane, în atenția doamnei Ana Dora Costea (pe adresa de email: dora.costea@ transelectrica.ro).

 

Relații suplimentare se pot obține la telefon: 021.303.58.42.

 

Ne rezervăm dreptul de a selecționa și de a contacta candidații. După perioada de depunere a CV-urilor, se va pune la dispoziția candidaților selecționați, Tematica de examinare și bibliografia aferentă în vederea aplicării metodelor de selecție.

 


Editor de Bunuri

#hide the portlet