Editor de Bunuri

Incidentul produs la instalaţiile din gestiunea Transelectrica - ST Cluj

Un incident neplăcut a avut loc în  ziua de 10 ianuarie 2014, ora 9.45 când  au fost sustrase elemente de ancorare de la doi stâlpi ale liniei electrice aeriene de 400 kV Roşiori-Oradea Sud, pe raza localităţii Chiribiş, judeţul Bihor. La ora 9.26 LEA 400 kV Roşiori-Oradea Sud  a declanşat. În urma declanşării LEA Roşiori-Oradea Sud nu s-au produs perturbaţii în Sistemul Energetic Naţional, protecţiile eliminând corect şi rapid defectul, neexistând situaţii de consumatori afectaţi.

Echipele de intervenţie ale Transelectrica şi SMART s-au deplasat de urgenţă la locul incidentului pentru constatarea pagubelor produse şi pentru organizarea lucrărilor de remediere a situaţiei.

Transelectrica dispune de stâlpi  şi componente de rezervă şi în funcţie de durata lucrărilor de adaptare a acestora  la specificitatea liniei electrice aeriene de 400 kV Roşiori-Oradea Sud se estimează o perioada de 1 până la 3 săptămâni, în funcţie de şi condiţiile meteorologice, până la repunerea în funcţiune a instalaţiei.

Persoanele vinovate de acest incident nu au fost încă identificate, Transelectrica colaborând cu instituţiile de ordine şi siguranţă publică, în vederea depistării făptuitorilor, având în acest sens protocoale semnate la nivel naţional.

Linia de 400kV Roşiori- Oradea Sus este în administrarea şi operarea CNTEE Transelectrica SA, prin Sucursala de Transport Cluj.

În ultimii ani Transelectrica s-a mai confruntat cu  incidente similare de sustragere a unor componente minore ale stâlpilor, liniilor electrice de transport, între 1 şi 3 pe an. Valoarea materialelor extrase nu au depăşit 500.000 lei . Transelectrica a reuşit  de fiecare dată să intervină prompt, remediind în scurt timp şi în folosul consumatorilor inconvenientele produse în urma unor astfel de incidente,  reiterând şi în situaţiile mai puţin plăcute, rolul activ pe care  îl joacă pentru siguranţa  Sistemului Energetic Naţional. Sporirea gradului de protecţie a infrastructurilor critice ale Transelectrica este una din preocupările majore ale Consiliului de Supraveghere şi Directoratului companiei, atât Planul de Administrare cât şi Planul de management având prevăzute programe de investiţii semnificative pe durata mandatului 2013- 2017.

 În cadrul anului 2013 s-a finalizat un test pilot pentru introducerea unor dispozitive de alertare şi intervenţie rapidă în astfel de situaţii. Implementarea la nivel naţional a unui astfel de sistem de intervenţie rapidă în caz  de incidente va demara în cursul anului curent.

Transelectrica este Operatorul de Transport si de Sistem din Romania, care gestionează, operează, intreţine, modernizează şi dezvoltă reţeaua de transport  care cuprinde 81 staţii electrice de transformare, cu o capacitate de circa 37,794 MVA şi 8931,6 km de linii electrice aeriene de 110/220 kV, 400 kV si 750 kV, aflate în gestiunea a 8 sucursale de transport. 


Editor de Bunuri

#hide the portlet