Editor de Bunuri

6. Cerinte privind transparenta informatiilor referitoare la Functionarea Retelei de Transport

Legenda:
-  CM = Regulamentul (CE) nr. 714/2009 al Parlamentului European si al Consiliului  din 13 iulie 2009 privind conditiile de acces la retea pentru schimburile transfrontaliere de energie electrica si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1228/2003;
- GGP = Normele ERGEG de buna practica referitoare la managementul informatiei si transparenta in pietele de energie electrica, nr. E05-EMK-06-100 / 2.08.2006;
- CC =  Codul comercial al pieţei angro de energie electrică.

 

No Informatie Detalii Fisier Observatii
1 Detalii ex-post privind ieşirile din funcţiune programate şi accidentale ale liniilor de interconexiune imediat după apariţie.
CM Anexa 5.1, GGP 2.8
- denumire echipament;
- zona;
- perioada în care se efectuează retragerea (detalii privind momentul când se prognozează repunerea în funcţiune a componentelor afectate);
- motivele retragerii;
- impactul asupra ATC
Arhivă retrageri realizate
2 Toate datele relevante referitoare la accesul la reţea
CM Anexa 5.1
- Condiţii de racordare la reţeaua electrică de transport Cod Tehnic RET
Conditii tehnice de racordare pentru centralele eoliene - norma tehnica
- Proceduri aplicate de Transelectrica în relaţia cu utilizatorii, în procesul de racordare la RET - Ghidul utilizatorilor care se racordează la RET
Anexa 1 - Caracteristici tehnice ale locului de producere
Anexa 2 - Lista documentelor necesare obtinerii ATR
Anexa 3 - Cost studii si tarif avize
- Ghidul utilizatorilor care solicită aviz de amplasament
3 Toate datele relevante referitoare la utilizarea reţelei
CM Anexa 5.1
- Schimburile fizice lunare şi date de balanţă Date balanta
Schimburi fizice lunare
Arhiva Date balanta
Arhiva Schimburi fizice lunare
- Date referitoare la consum, schimburi de energie electrică, funcţionarea pieţei de energie electrică, indicatori de performanţă, reţeaua de transport, puteri instalate Raport anual de functionare SEN
Rezultate Tehnice ale functionarii SEN
- Studii de planificare operatională Studii de planificare operatională
-Date referitoare la conformitatea cu cerintele NT30 a CEF Certificarea conformitatii cu NT30 a CEF
- Date referitoare la centralele electrice in probe Centrale in probe
- Date referitoare la conformitatea cu cerintele NT51 a CEE Certificarea conformitatii cu NT51 a CEE
4 Indicatorii de performanţă pentru asigurarea serviciului de transport şi de sistem a energiei electrice Conform Standardului de performanţă pentru serviciile de transport şi de sistem ale energiei electrice.
Indicatori cu referire la:
- Serviciul de transport / Gestionarea şi exploatarea RET
- Serviciul de sistem / Coordonarea funcţionării SEN
- Continuitatea serviciului
- Calitatea tehnică a energiei electrice
- Calitatea comercială a serviciului
- Monitorizarea continuităţii şi calităţii energiei electrice
Indicatori performanta 2018
Indicatori performanta 2009 - 2017