Editor de Bunuri

Date cheie


 

Contul separat de profit și pierdere pentru exercitiul incheiat la 31 decembrie 2016

Denumire indicator

2016

2015

Venituri

2.722.503.289

2.984.586.101

Cheltuieli*

(2.047.521.839)

(2.217.448.848)

Profit operațional înainte de amortizare (EBITDA)

674.981.450

767.137.253

Cheltuiala cu amortizarea

(323.363.218)

(318.482.384)

Profit operațional după amortizare (EBIT)

351.618.232

448.654.869

 

 

 

Rezultat financiar net

(17.028.278)

(18.832.333)

 

 

 

Profit brut

334.589.954

429.822.536

 

 

 

Impozit pe profit

(62.228.411)

(69.768.069)

 

 

 

Profit net

272.361.543

360.054.467

*exclusiv amortizare

 

Situatia separata a pozitiei financiare la 31 decembrie 2016

 

2016

2015

     

Total Active

5.242.995.091

5.234.277.610

Active imobilizate

3.291.862.567

3.431.964.857

Active circulante

1.951.132.524

1.802.312.753

     

Capitaluri proprii

3.107.714.414

3.029.305.722

Datorii pe termen lung (> 1 an)

1.005.288.503

1.166.643.772

Datorii pe termen scurt (< 1 an)

1.129.992.174

1.038.328.116

 

Note: 1) Valorile sunt exprimate în Lei

          2) Valori separate conform Standardelor Internaționale de Raportare Financiară.