Editor de Bunuri

Date cheie


 

Contul separat de profit și pierdere pentru exercitiul incheiat la 31 decembrie 2017

Denumire indicator

2017

2016

Venituri

3.060.317.001

2.722.503.289

Cheltuieli*

(2.680.469.094)

(2.047.521.839)

Profit operațional înainte de amortizare (EBITDA)

379.847.907

674.981.450

Cheltuiala cu amortizarea

(311.853.273)

(323.363.218)

Profit operațional după amortizare (EBIT)

67.994.634

351.618.232

 

 

 

Rezultat financiar net

(21.120.238)

(17.028.278)

 

 

 

Profit brut

46.874.396

334.589.954

 

 

 

Impozit pe profit

(18.607.221)

(62.228.411)

 

 

 

Profit net

28.267.175

272.361.543

*exclusiv amortizare

 

Situatia separata a pozitiei financiare la 31 decembrie 2016

 

2017

2016

     

Total Active

4.509.258.321

5.242.995.091

Active imobilizate

3.137.967.290

3.291.862.567

Active circulante

1.371.291.031

1.951.132.524

     

Capitaluri proprii

2.717.631.766

3.107.714.414

Datorii pe termen lung (> 1 an)

683.511.305

1.005.288.503

Datorii pe termen scurt (< 1 an)

1.108.115.250

1.129.992.174

 

Note: 1) Valorile sunt exprimate în Lei

          2) Valori separate conform Standardelor Internaționale de Raportare Financiară.