Editor de Bunuri

Intrebari generale actionari


1. Cand vor fi disponibile urmatoarele rezultate economico-financiare?

Datele la care sunt disponibilizate rapoartele periodice sau la care au loc intalnirile cu investitorii sunt anuntate la inceputul fiecarui an calendaristic,prin Calendarul Financiar.

Orice persoana interesata se poate abona la calendarul Financiar accesand urmatorul link.

2. Unde pot gasi structura actionariatului CNTEE Transelectrica?

Structura actionariatului poate fi vizualizata in cadrul sectiunii Actionari .


Editor de Bunuri

Intrebari referitoare la AGA


1. Cine poate propune puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor?

Conform art. 1171 pct. (1) din legea 31/1990 privind societatile comerciale „Au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social".

2. Daca am intrebari legate de ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor cum trebuie sa procedez?

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale, la care se va raspunde inclusiv prin postarea raspunsului pe website-ul societatii. Intrebarile vor putea fi transmise in scris fie prin posta sau servicii de curierat (cladirea „PLATINUM Center", str. Olteni nr. 2 – 4, sector 3, Bucuresti), fie prin mijloace electronice (e-mail secretar AGA). Pentru identificarea persoanelor care adreseaza intrebari, acestea vor anexa solicitarii si copii ale documentelor care sa le ateste identitatea.

3. Ca actionar al companiei pot participa la Adunarea Generala a Actionarilor indiferent de participatia la capitalul social?

La adunare pot participa si vota numai actionarii inscrisi la data de referinta, personal sau prin reprezentanti, in baza unei procuri speciale, pe baza modelului de procura speciala pus la dispozitie de Companie, conform dispozitiilor legale.


Editor de Bunuri

Intrebari referitoare la dividende


1. Daca sunt persoana fizica cu rezidenta fiscala in Romania, care sunt modalitatile de plata dividende
  • Plata in numerar: prin intermediul Bancpost (trebuie sa va prezentati personal, sau cu documentul care atesta imputernicirea, daca sunteti imputerniciti).
  • Plata prin transfer bancar: transmitere documentație la CN TRANSELECTRICA SA prin email, fax sau poștă
2. Daca sunt persoana fizica rezidenta ce documente trebuie sa prezint pentru incasarea dividendelor?
  • Pentru plata in numerar: carte de identitate.
  • Pentru plata prin virament bancar: 1. cerere plata dividende; 2. copie carte identitate; 3. document de certificare a contului bancar, cu indicarea codului IBAN si a titularului
3. Daca sunt persoana fizica cu rezidenta fiscala in alte state decat Romania, care sunt modalitatile de plata dividende ?

Persoanele fizice nerezidente vor incasa dividendele prin virament bancar.

4. Cum se face plata dividendelor pentru persoanele juridice?

Pentru persoanele juridice plata dividendelor se face prin virament bancar.

5. Ce documente sunt necesare pentru incasarea dividendelor in cazul persoanelor juridice?

Persoanele juridice vor prezenta in vederea incasarii dividendelor urmatoarele documente:

1. cerere plata dividende; 2. copie documente emise de Registrul Comertului (certificat de inregistrare, cu indicarea codului unic de inregistrare fiscala, Certificat constatator valabil la data prezentarii, cu indicarea persoanelor imputernicite); 3. copie act de identitate reprezentant legal, cu CNP lizibil (buletin/carte de identitate, pasaport); 4. document de certificare a contului bancar, cu indicarea codului IBAN si a titularului

6. Cum se face plata dividendelor pentru actionarii, persoane fizice sau juridice, care actioneaza prin intermediul unui custode?

Pentru actionarii care au semnat un contract de intermediere cu un broker/custode plata dividendelor se va face prin virament bancar.

7. Ce documente sunt necesare in cazul in care plata dividendelor se face in contul custodelui?

In cazul in care viramentul se va face intr-un cont colector al carui titluar este custodele sunt necesare urmatoarele documente:

1. documentele specifice pentru persoane fizice/juridice citate anterior; 2. documentele care certifica imputernicirea acordata de catre client custodelui; 3. document de certificare a contului bancar, cu indicarea codului IBAN si a custodelui ca titular; 4. copie documente emise de Registrul Comertului pentru custode (certificat de inregistrare, cu indicarea codului unic de inregistrare fiscala; certificat constatator valabil la data prezentarii, cu indicarea persoanelor imputernicite); 5. copie act de identitate reprezentant legal al custodelui, cu CNP lizibil (buletin/carte de identitate, pasaport)

8. Pentru actionarii persoane fizice sau juridice cu rezidenta fiscala in alte state decat Romania, ce documente sunt necesare pentru incasarea dividendelor?

Pentru aplicarea unei cote favorabile de impozitare, conform Conventiilor de evitare a dublei impuneri, acesti actionari vor depune urmatoarele documente:

1. documente specifice pentru persoane fizice/juridice citate anterior 2. certificat de rezidenta fiscala eliberat de autoritatea fiscala a statului respectiv, original sau copie legalizata, valabil pentru anul 2013; 3. traducere autorizata in limba romana a certificatului de rezidenta fiscala, original.

Nota: Pentru a fi luate in considerare, documentele de rezidenta fiscala nu vor fi transmise mai tarziu de 10 decembrie 2013.

9. La ce banca trebuie sa merg sa ridic dividendele si ce acte imi sunt necesare?

Pentru ridicarea dividendelor, persoanele fizice rezidente se pot prezenta cu un act de identitate la orice agentie Banpost.

10. Daca am facut o data solicitare de plata dividende prin virament bancar, trebuie sa fac acest lucru in fiecare an?

Da, in fiecare an trebuie sa retransmiteti solicitarea de plata dividende insotita de restul documentelor mentionate in procedura de plata dividende publicata inainte de inceperea distributiei dividendelor aferente anului anterior celui curent.

11. Cand va fi platit urmatorul dividend?

Informatiile legate de plata si valoarea dividendelor vor fi publicate intr-un comunicat de presa odata cu aprobarea de catre Adunarea Generala a Actionarilor a situatiilor financiare anuale.

12. Care este valoarea dividendelor istorice?

Valoarea dividendelor istorice o puteti gasi in sectiunea Dividende (link: /dividend)

13. Care sunt detaliile de contact la care pot transmite solicitarile de plata dividende?
  • Email: relatii.investitori@transelectrica.ro  
  • Posta: str. Olteni 2-4, sector 3, cod 030786, Bucuresti, cu mentiunea "In atentia Departamentului relatia cu ANRE, Actionarii si Filialele''.
  • Fax: 021 3035610, cu mentiunea "In atentia Departamentului relatia cu ANRE, Actionarii si Filialele''.

Editor de Bunuri