Afișare Conținut Web

Norme / Metodologii asociate regulamentului

Programul de implementare - etape, participanti, diseminarea informatiei prin conferinte in care are loc dezbaterea Normelor/Metodologiilor

 

Forma de lucru a Normelor/Metodologiilor

    1.Propunerea tuturor OTS-urilor privind constituirea unei platforme unice de alocare (SAP)  și                                                    metodologia de partajare a costurilor (pdf)

                -Document explicativ privind Propunerea tuturor OTS-urilor privind constituirea și                                                                   metodologia de partajare a costurilor platformei unice de alocare (pdf)

     2. Propunerea tuturor OTS-urilor pentru normele de alocare armonizate privind drepturile de                                                      transport pe termen lung (pdf)

                -Document justificativ pentru propunerea tuturor OTS-urilor privind normele de alocare                                                           armonizate a drepturilor de transport pe termen lung (pdf)

       2.1. Anexa specifică regiunii pentru regiunea de calcul al capacităților SEE pentru Normele de                                                       Alocare Armonizate a drepturilor de transport pe termen lung (pdf)

       2.2. Anexa specifică regiunilor pentru regiunea de calcul al capacității Core la Normele de                                                             Alocare Armonizate a drepturilor de transport pe termen lung (pdf)

       3.1. Propunerea OTS-urilor din CCR SEE pentru desemnarea drepturilor de transport pe termen   lung (pdf)

                  -Notă explicativă pentru propunerea OTS-urilor din regiunea de calcul al capacităților SEE                                                       pentru desemnarea Drepturilor de Transport pe Termen Lung (pdf)

       3.2. Propunerea tuturor OTS-urilor din regiunea de calcul a capacității CORE pentru structura                                                         regională a drepturilor de transport (pdf)

                  -Document explicativ cu privire la propunerea tuturor OTS-urilor din regiunea de calcul al                                                       capacităților CORE pentru structura regională a drepturilor de transport pe termen lung (pdf)

     4. Propunerea tuturor OTS privind metodologia unui model comun de rețea (pdf)

     5. Propunerea tuturor OTS-urilor pentru o metodologie de furnizare a datelor de producție și consum (pdf)

     6.Structura Drepturilor Regionale de Transport pe Termen Lung pentru Core CCR (pdf)

Programul de discutie al Normei, inclusiv observatiile primite si raspunsul la acestea

Forma finala si link la site ANRE (referitor la termene si forma adoptata)